Koning Lodewijk Napoléon

in Voorthuizen

Drie jaar geleden werd de Stichting NiVo (Napoléon in Voorthuizen) opgericht. Niet voor niets, maar omdat het bestuur van de stichting de erfenis van deze Eerste Koning van Holland wil gedenken.

Toch was/is er enige oppositie in Voorthuizen omtrent de intenties van de Stichting NiVo. Dat is de reden dat deze website er is om juist van experts (voornamelijk mensen van buitenaf) te lezen c.q. te horen wie deze Koning Lodewijk Napoléon was; het stempel ‘bezetter’ doet de waarheid onrecht aan.

Wie was Lodewijk Napoléon

Koning Lodewijk Napoléon, Eerste Koning van Holland in Voorthuizen
Lodewijk Napoléon Bonaparte (1778-1846) bijgenaamd Lodewijk de Goede was de jongere broer van keizer Napoléon I en de vader van de latere Franse keizer Napoléon III.